Dragii noștri părinți,

Ne-am gândit să vă scriem această scrisoare prin care să vă rugăm să citiți acest ghid înainte să vă trimiteți copilul la studii în străinătate.
TAXE, FINANȚARE ȘI "BURSE G.C.R.S."

Apasati butonul pentru mai multe detalii

View details
DESPRE CHIRIE / CAZARE

Apasati butonul pentru mai multe detalii

View details
3, 2, 1 ... START UNIVERSITATE

Apasati butonul pentru mai multe detalii

View details
LATE APPLICATION

Apasati butonul pentru mai multe detalii

View details
DUPĂ ABSOLVIRE

Apasati butonul pentru mai multe detalii

View details
PRACTICĂ / INTERNSHIP

Apasati butonul pentru mai multe detalii

View details
PROCESUL DE APLICARE

Apasati butonul pentru mai multe detalii

View details
TESTIMONIALE PĂRINȚI

Apasati butonul pentru mai multe detalii

View details
CURIOZITĂȚI

Apasati butonul pentru mai multe detalii

View details
SE POT FACE ECONOMII?

Apasati butonul pentru mai multe detalii

View details
DESTINAȚII CLASICE

Apasati butonul pentru mai multe detalii

View details
SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Apasati butonul pentru mai multe detalii

View details
STUDENT WELLBEING

Apasati butonul pentru mai multe detalii

View details
BIROCRAȚIA LOCALĂ

Apasati butonul pentru mai multe detalii

View details
“NO-GO” ZONES

Apasati butonul pentru mai multe detalii

View details

De ce suntem unici?

Pentru că noi NU te trimitem la studii, noi te așteptam deja aici.

Despre Global Confederation of Romanian Students

Aspecte importante din Statutul ong-ului

La data de 24 ianuarie 2014 a luat ființă, prin activitatea Comitetului de Inițiativă, liga studențească RUMÄNSKA STUDENTERS FÖRENING I SVERIGE – DACIA fiind o asociație non-profit, independentă, nu are caracter religios și nu are apartenență politică, reprezentând doar interesele celor care sunt cunoscători de limbă română și care doresc să studieze, au studiat sau studiază în Suedia.
Ulterior, bucurându-se de un real interes şi prin votul acordat de Adunarea Generală la propunerea Preşedintelui Laura Doicu, s-a trecut la înfiinţarea Global Confederation of Romanian Students – G.C.R.S..

Scopul şi obiectivele asociaţiei sunt:

• de a sprijini studenţii cunoscători de limbă română să se integreze mai rapid în sistemele ţărilor unde doresc să studieze;

• de a dezvolta activităţi în cadrul comunităţii vorbitorilor de limbă română;

• de a asigura un cadru de organizare reprezentativ la nivel global al studenților cunoscători de limbă română departe de orice format impus sau dezvoltat de partide politice din România;

• de a promova dialogul cu societatea civilă şi cu instituţiile publice pentru o mai bună întelegere a nevoilor studenţilor cunoscători de limbă română;

• de a promova studenţii cunoscători de limbă română şi a comunităţii româneşti la nivel internaţional;

• de a apăra şi promova drepturile şi interesele de orice natură ale membrilor săi care nu contravin legilor şi conduitei morale;

• de a identifica problemele specifice studenţilor cunoscători de limbă română şi implicarea în soluţionarea lor;

• de a informa studenţii cunoscători de limbă română cu privire la oportunităţile de participa la viaţa economică, politică şi socială în ţara unde doresc să studieze;

• de recunoastere ca fiind de interes general calităţile studenţilor cunoscători de limbă română aflaţi la studii în străinătate şi care îşi pot aduce aportul la dezvoltarea ţării unde aceştia studiază;

• de a asigura libera exprimare în limba română a tuturor celor care o vorbesc;

• de a iniția parteneriate cu diverse instituții atât private cât şi guvernamentale în vederea realizării obiectivelor Asociaţiei, inclusiv acela de a oferi burse, şcoli de vară, tabere, excursii, week-end-uri de receere sau tematice pentru membrii G.C.R.S.;

• de a dezvolta colaborări cu organizaţiile de studenţi, indiferent de ţara de origine a acestora, care să contribuie la dezvoltarea Asociaţiei;

• de a informa, pe cei interesaţi, cu privire la oportunitatea de a studia în alta ţară;

• dezvoltarea de Proiecte care sa aducă puncte de loialitate membrilor G.C.R.S., puncte ce pot fi valorificate prin accesarea e burse oferite de G.C.R.S., şcoli de vara, tabere, excursii, week-end-uri de recreere sau tematice sau, de ce nu, aparatura electronică.

Conducerea

Adunarea Generală – reprezintă forul suprem de conducere format din totalitatea membrilor Asociaţiei cu excepţia membrilor de onoare şi a membrilor asociaţi;

Consiliul Director – reprezintă organul de conducere şi executiv al Asociaţiei fiind compus din:

a) Preşedinte;
b) Secretar General;
c) Director General;
d) Vicepreşedinte Relaţii Interne;
e) Vicepreşedinte Relaţii Externe;
f) Vicepresedinte Resurse Umane – Secretariat;
g) Vicepreşedinte Comunicare Informare şi P.R.;
h) Vicepreședinte Resurse și Finanțare;
i) Directori de departamente;
j) Consiliul membrilor fondatori

Comisia de cenzori – reprezintă organul de administrare al patrimoniului Asociaţiei.

Alte foruri de conducere:

Comitetul Executiv – reprezintă un organ de conducere cu rol consultativ, fiind format din membrii Consiliului Director şi Ambasadori.

Consiliul membrilor asociaţi – reprezintă un organ cu rol consultativ, fiind format din membrii asociaţi ai Asociaţiei

Consiliul membrilor de onoare – reprezintă un organ cu rol consultativ, fiind format din membrii de onoare ai Asociaţiei.

Ambasade – reprezintă o structură de organizare internă ce are ca obiectiv principal de a urmări realizarea şi implementarea scopurilor şi obiectivelor Asociaţiei la nivelul unui Centru Universitar sau Regional.

Sanctiuni:

Excluderea unui membru se poate aplica în următoarele situaţii:
• dacă se constată încălcarea Statutului Asociaţiei;
• dacă se constată încălcarea hotărârilor Adunării Generale sau a Consiliului Director;
• dacă se constată încălcarea gravă a principiile Asociaţiei;
• dacă se constată participarea la acţiuni de denigrare a imaginii Asociaţiei;

Membrul care a fost exclus poate fi reprimit dacă Adunarea Generală decide acest lucru.

Dispoziţii tranzitorii şi finale:

Membrii Asociaţiei nu au dreptul să folosească însemnele sau să reprezinte Asociaţia fără aprobarea Consiliului Director.

Întregul conţinut al acestui site: date, imagini, texte, grafică, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe şi alte date sunt proprietatea exclusivă a Asociaţiei Studenţilor Români din Suedia – Dacia si este apărat de legea pentru protecţia drepturilor de autor.

Folosirea oricăror elemente enumerate mai sus fără obţinerea unui acord prealabil din partea Asociaţiei Studenţilor Români din Suedia – Dacia este STRICT INTERZISĂ şi se pedepseşte conform legilor în vigoare.

They Believe In Us:

De ce suntem unici?

Pentru că noi NU te trimitem la studii, noi te așteptam deja aici.