SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Global Confederation of Romanian Student

ECTS, BOLOGNA

Fiecare sistem de învățământ are particularitățile sale, însă majoritatea țărilor din spațiul european au aderat la sistemul Bologna (România în 2009). Acesta este reprezentat printr-un sistem comun de acordare a creditelor, ECTS (Sistemul European de Credite Transferabile), care le permite studenților să își transfere creditele mai ușor de la o universitate la alta, dintr-o țară în alta. Un an universitar reprezintă 60 ECTS. Primul ciclu de studii (studiile de licență) are 180 sau 240 ETCS, iar un program de masterat are 60 sau 120 ECTS.

O altă schimbare adusă de aderarea la sistemul Bologna a fost compactarea anilor de studiu: programele de licență de 4 / 5 ani au fost reduse la 3 / 4 ani de studiu, iar cele de masterat de la 3 / 2 la 2 / 1 an. Un alt scop al acestui sistem a fost facilitarea echivalării calificărilor și perioadelor de studii dintr-o țară în alta. Atunci când aplicați la un program de studiu (mai ales masterat) în străinătate, verificați cerințele specifice de admitere: numărul de ECTS solicitat pentru fiecare disciplină. Deci, mare grijă și când alegeți universitățile din România (nu verificați doar dacă sunt acreditate ori nu). Dacă nu se acumulează acest număr de credite, nu se poate studia nivel master în străinătate.

COMPARAȚII

Deși este greu și poate incorect să comparăm sistemele de învățământ din străinătate - la modul general, cu sistemul de învățământ românesc - în mod particular, sunt câteva aspecte de menționat. Vom începe cu programa de studiu: Într-un semestru (30 ECTS) studentul va urma între 2 - 4 cursuri (număr diferite de credite). Adică va urma cel mult două cursuri în paralel. Bibliografia necesară se afișează cu mult înainte de a începe studiile și este de actualitate (cărți abia tipărite, articole științifice actuale, site-uri ale publicațiilor internaționale etc.) iar de la începutul cursului va știi exact cerințele (pentru proiecte, examene, workshop-uri etc.), dar va primi și un plan de studiu individual (ce capitole trebuie să parcurgă în fiecare săptămână).

Global Confederation of Romanian Student

Examinarea are loc atât pe durata cursului (proiecte realizate în grup, seminarii, prezentări) dar și la final prin examene. Studenții nu sunt evaluați doar de profesori, ci și de colegii de grup, alături de care au muncit pentru un proiect. Evident că dacă un student nu se prezintă la întâlniri (chiar și din motive obiective, precum un part-time job necesar întreținerii) sau încetinește progresul grupului prin netrimiterea la timp a sarcinilor sale, există șanse mari să fie sancționat.

Global Confederation of Romanian Student

DEZVOLTAREA STUDENTULUI

Programele de studiu din străinătate sunt orientate pe dezvoltarea studentului. Se pune mare accent pe aplicarea cunoștințelor teoretice, atât prin diferite proiecte practice în timpul cursurilor, cât și pe partea de internship unde studentul poate pune în practică toată materia acumulată. Se urmărește evoluția individuală, iar tentativa de plagiat poate atrage sancțiuni drastice precum exmatricularea. Încă de la începutul studiilor studenții învață cum trebuie să citeze sursele de inspirație și să noteze bibliografia, astfel încât fiecare examen sau evaluare care implică creativitatea studentului sunt verificate prin programe online de plagiat, în fața cărora nu vor valora simple scuze.

Vă lăsăm ca exercițiu de gândire situația diplomelor falsificate/plagiate din România. În acești ani am învățat că nepotismul și mita nu au loc în vest. De aceea, vă sfătuim să nu încurajați copiii să ofere mici atenții profesorilor (chiar dacă e vorba de un articol autentic românesc după o vacanță în țară), căci poate fi considerat mită și poate fi sancționat sever.

ORAR, VACANȚE...

În funcție de programul ales și de nivelul acestuia (licență, masterat), orarul poate fi mai încărcat sau mai flexibil. Însă, dacă studentul urmează un program full-time, așteptările sunt ca acesta să aloce un număr de 40 ore / săptămână studiului. Nu înseamnă că va avea cursuri și seminarii de la 8 - 17 (o oră din întregul program este pauză de masă). Există posibilitatea ca într-o săptămână să aibă 2-3 activități cu prezență obligatorie, iar apoi să aibă studiu individual (poate să studieze de acasă, la bibliotecă, să studieze împreună cu colegii etc.), totalul fiind de 40 de ore.

Global Confederation of Romanian Student

De aceea, cele mai multe țări impun o limită de maxim 20 de ore de muncă studenților full-time. Vacanțele principale sunt “cea de vară” (vacanța dintre anii academici) și vacanța ”de iarnă” (de Crăciun). În rest, există zile de sărbătoare din fiecare țară (ziua națională, diferiți sfinți etc.) care sunt libere și pentru studenți. Fiind un mediu internațional, cu atât de multe tradiții și sărbători, este bine înainte de a rezerva o vacanță (de exemplu, vacanța de Paști) să vă consultați cu perioadele/zilele de vacanță din țara în care copilul dumneavoastră studiază. Absențele de la cursuri datorită sărbătorilor din țara de origine a studentului nu sunt considerate „justificate”.

Global Confederation of Romanian Student
Global Confederation of Romanian Student
Global Confederation of Romanian Student
Global Confederation of Romanian Student

De ce suntem unici?

Pentru că noi NU te trimitem la studii, noi te așteptam deja aici.