logo transparent total2

Obiectivele G.C.R.S. sunt următoarele:

• de a sprijini studenţii cunoscători de limbă română să se integreze mai rapid în sistemele ţărilor unde doresc să studieze;
• de a dezvolta activităţi în cadrul comunităţii vorbitorilor de limbă română;
• de a asigura un cadru de organizare reprezentativ la nivel global al studentilor cunoscători de limbă română departe de orice format impus sau dezvoltat de partide politice din România;
• de a promova dialogul cu societatea civila şi cu instituţiile publice pentru o mai bună întelegere a nevoilor studenţilor cunoscători de limbă română;
• de a promova studenţii cunoscători de limbă română şi a comunităţii româneşti la nivel internaţional;
• de a apăra şi promova drepturile şi interesele de orice natură ale membrilor săi care nu contravin legilor şi conduitei morale;
• de a identifica problemele specifice studenţilor cunoscători de limbă română şi implicarea în soluţionarea lor;
• de a informa studenţii cunoscători de limbă română cu privire la oportunităţile de a participa la viaţa economică, politică şi socială în ţara unde doresc să studieze;
• de recunoastere ca fiind de interes general calităţile studenţilor cunoscători de limbă română aflaţi la studii în străinătate şi care îşi pot aduce aportul la dezvoltarea ţărilor unde aceştia studiază;
• de a asigura libera exprimare în limba română a tuturor celor care o vorbesc;
• de a initia parteneriate cu diverse institutii atât private cât şi guvernamentale în vederea realizării obiectivelor Asociaţiei, inclusiv acela de a oferi burse, şcoli de vara, tabere, excursii, week-end-uri de recreere sau tematice pentru membrii G.C.R.S.;
• de a dezvolta colaborări cu organizaţiile de studenţi, indiferent de ţara de origine a acestora, care să contribuie la dezvoltarea Asociaţiei;
• de a informa, pe cei interesaţi, cu privire la oportunitatea de a studia în alta ţară;
• dezvoltarea de Proiecte care sa aducă puncte de loialitate membrilor G.C.R.S., puncte ce pot fi valorificate prin accesarea de burse oferite de G.C.R.S., şcoli de vara, tabere, excursii, week-end-uri de recreere sau tematice sau, de ce nu, aparatura electronică