FIȘA POSTULUI

Obiectivul postului

ONLINE MANAGERUL este responsabil de a încărca materialele audio-video realizate în cadrul stației locale universitare a STUDENTV pe platforma webTV, prin intermediul căreia se realizează difuzarea produselor media. Urmărește activitatea, indicatorii, obiectivele și rezultatele obținute, în vederea comunicării către DIRECTORUL ARTISTIC.

Abilități privind ocuparea postului

ONLINE MANAGERUL trebuie să fie un bun cunoscător al echipamentelor și proceselor de trasmisie de date, un bun utilizator al computerelor și softurilor dedicate procesării și transmisiei de date, folosite în captare, editare și distribuție de produse finale către STUDENTV - Suedia și apoi spre platforma web.

Relații ierarhice

ONLINE MANAGERUL este direct subordonat DIRECTORULUI ARTISTIC.

Relații de colaborare

ONLINE MANAGERUL are relații de colaborare, în general cu toate persoanele și departamentele din stația locală universitare a STUDENTV, în special cu persoanele angrenate în procesul de producție.

Sarcini

ONLINE MANAGERUL este responsabil cu preluarea materialelor audio-video conform standardelor de transmisie pre-agreate de STUDENTV - Suedia, cu încărcarea acestora pe platforma web cu respectarea condițiilor tehnice impuse în vederea respectării standardelor de calitate definite.

Obligații privind securitatea și sănătatea

Fiecare student care își desfășoară activitatea la stațiile locale STUDENTV trebuie să își desfășoare activitatea astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională, atât propria persoana, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului activităților derulate la stațiile locale STUDENTV.

Programul de lucru

Fiind o activitate part-time, la nivelul studentului, aceasta NU trebuie să se suprapună studiului sau activităților universitare obligatorii. Neimplicarea în această activitate prin activitățile solicitate îi poate exclude sau descalifica pe cei care beneficiază de "Bursele G.C.R.S.".