FIȘA POSTULUI

Obiectivul postului

DIRECTORUL ARTISTIC este responsabil pentru imaginea, grafica și identitatea vizuala a stației locale universitare a STUDENTV si a programelor difuzate.

Abilități privind ocuparea postului

DIRECTORUL ARTISTIC trebuie sa aibă aptitudini de comunicare, scris și verbal, foarte bune și capabilitatea de a folosi mai multe instrumente de comunicare media. DIRECTORUL ARTISTIC trebuie să aibă o excelentă capacitate creativă, să posede cunoștințe tehnice și artistice privind filmările în teren sau în studio și să fie un bun cunoscător al montajului, editării video.

Relații ierarhice

DIRECTORUL ARTISTIC este direct subordonat Managerului.

Relații de colaborare

DIRECTORUL ARTISTIC are relații de colaborare, în general cu toate persoanele și departamentele din stația locală universitare a STUDENTV, în special cu persoanele angrenate în procesul de producție.

Sarcini

Împreună cu Managerul, Directorul Artistic planifică activitățile de filmare (teren și studio), procesare și editare a imaginilor. Propune și supervizează identitatea grafică a stației locale  universitare a STUDENTV, a logourilor și pachetului grafic pentru fiecare dintre programele difuzate.

Obligații privind securitatea și sănătatea

Fiecare student care își desfășoară activitatea la stațiile locale STUDENTV trebuie să își desfășoare activitatea astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională, atât propria persoana, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului activităților derulate la stațiile locale STUDENTV.

Programul de lucru

Fiind o activitate part-time, la nivelul studentului, aceasta NU trebuie să se suprapună studiului sau activităților universitare obligatorii. Neimplicarea în această activitate prin activitățile solicitate îi poate exclude sau descalifica pe cei care beneficiază de "Bursele G.C.R.S.".