FIȘA POSTULUI

Obiectivul postului

DIRECTORUL ADJUNCT AL DEPARTAMENTULUI STUDENT LIFE va stabili împreună cu DIRECTORUL DEPARTAMENTULUI STUDENT LIFE tipul de informație necesar ce va fi prezentat. Domeniul principal de activitate din care vor fi culese informațiile potrivite emisiunilor este cel dedicat vieții de student din campusul universitar. Se va menține un contact direct și continuu cu studenții în vederea realizării materialelor ce vor fi incluse în emisiunile stației locale universitare a STUDENTV. Stabilește, alături de DIRECTORUL DEPARTAMENTULUI STUDENT LIFE, care este și co-prezentator, ritmul emisiunilor, a ședințelor de sumar și a ședințelor de informare, în cadrul cărora propune subiecte.

Abilități privind ocuparea postului

DIRECTORUL ADJUNCT AL DEPARTAMENTULUI STUDENT LIFE trebuie să aibă discernământ editorial în alegerea subiectelor, în raport cu strategia editorială, nevoile studenților și a publicului țintă. Trebuie să fie un bun comunicator și să posede abilități de persuasiune. Sunt necesare abilități de motivare a echipei, creativitate și spontaneitate, dar și flexibilitate în gândire în vederea obținerii rezultatului dorit. 

Relații ierarhice

DIRECTORUL ADJUNCT AL DEPARTAMENTULUI STUDENT LIFE este subordonat direct DIRECTORULUI DEPARTAMENTULUI STUDENT LIFE.

Relații de colaborare

DIRECTORUL ADJUNCT AL DEPARTAMENTULUI STUDENT LIFE are relații de colaborare, în general cu toate persoanele și departamentele din stația locală universitară a STUDENTV.

Sarcini

Alege, împreună cu redacția DEPARTAMENTULUI STUDENT LIFE, subiectele ce vor fi cuprinse în interviurile realizate de redacție, în funcție de actualitate, de strategia editorială și de publicul țintă. DIRECTORUL ADJUNCT AL DEPARTAMENTULUI STUDENT LIFE trebuie să încurajeze toți membrii echipei de a participa la realizarea interviurilor și să analizeze împreună cu redacția, problemele și dificultățile apărute în timpul procesului de producție TV.

Obligații privind securitatea și sănătatea

Fiecare student care își desfășoară activitatea la stațiile locale STUDENTV trebuie să își desfășoare activitatea astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională, atât propria persoana, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului activităților derulate la stațiile locale STUDENTV.

Programul de lucru

Fiind o activitate part-time, la nivelul studentului, aceasta NU trebuie să se suprapună studiului sau activităților universitare obligatorii. Neimplicarea în această activitate prin activitățile solicitate îi poate exclude sau descalifica pe cei care beneficiază de "Bursele G.C.R.S.".