FIȘA POSTULUI

Obiectivul postului

DIRECTORUL DEPARTAMENTULUI STUDII UNIVERSITARE va stabili împreună cu Managerul stației locale universitare a STUDENTV, tipul de informație necesar și va răspunde de informația prezentată. Domeniul principal de activitate din care vor fi culese informațiile potrivite realizării emisiunilor este cel dedicat ofertei educaționale a universității. Se va menține un contact direct și continuu cu studenții în vederea realizării materialelor ce vor fi incluse în emisiunile stației locale a STUDENTV. Stabilește, alături de DIRECTORUL ADJUNCT AL DEPARTAMENTULUI STUDII UNIVERSITARE, care este și co-prezentator, ritmul emisiunilor, a ședințelor de sumar și a ședințelor de informare, în cadrul cărora propune subiecte. 

Abilități privind ocuparea postului

DIRECTORUL DEPARTAMENTULUI STUDII UNIVERSITARE trebuie să aibă discernământ editorial în alegerea subiectelor, în raport cu strategia editorială, nevoile studenților și a publicului țintă. Trebuie să fie un bun comunicator și să posede abilități de persuasiune. Sunt necesare abilități de motivare a echipei, creativitate și spontaneitate, dar și flexibilitate în gândire în vederea obținerii rezultatului dorit. 

Relații ierarhice

DIRECTORUL DEPARTAMENTULUI STUDII UNIVERSITARE este subordonat direct Managerului stației locale universitare a STUDENTV. Are în subordine directă întreaga echipă a DEPARTAMENTULUI STUDII UNIVERSITARE din cadrul stației locale universitare a STUDENTV.

Relații de colaborare

DIRECTORUL DEPARTAMENTULUI STUDII UNIVERSITARE are relații de colaborare, în general cu toate persoanele și departamentele din stația locală universitară STUDENTV.

Sarcini

Alege, împreuna cu redacția DEPARTAMENTULUI STUDII UNIVERSITARE, subiectele ce vor fi cuprinse în interviurile realizate de redacție, în funcție de actualitate, de strategia editorială și de publicul țintă. Organizează și supervizează întreaga producție a DEPARTAMENTULUI STUDII UNIVERSITARE, de la stabilirea subiectelor, repartizarea personalului și a tehnicii necesare filmării, procesarea și editarea imaginilor, la verificarea materialelor și transmiterea lor către STUDENTV - SuediaDIRECTORUL DEPARTAMENTULUI STUDII UNIVERSITARE trebuie să încurajeze toți membrii echipei de a participa la realizarea interviurilor și să analizeze împreună cu redacția, problemele și dificultățile apărute în timpul procesului de producție TV.

Obligații privind securitatea și sănătatea

Fiecare student care își desfășoară activitatea la stațiile locale STUDENTV trebuie să își desfășoare activitatea astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională, atât propria persoana, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului activităților derulate la stațiile locale STUDENTV.

Programul de lucru

Fiind o activitate part-time, la nivelul studentului, aceasta NU trebuie să se suprapună studiului sau activităților universitare obligatorii. Neimplicarea în această activitate prin activitățile solicitate îi poate exclude sau descalifica pe cei care beneficiază de "Bursele G.C.R.S.".