FIȘA POSTULUI

Obiectivul postului

MANAGERUL ADJUNCT MARKETING & PR EXECUTIVE trebuie să elaboreze o strategie de promovare a stației locale a STUDENTV. MANAGERUL ADJUNCT MARKETING & PR EXECUTIVE are rolul de a menține o relație strânsă cu universitatea, cu partenerii locali, cu ligile studențești, profesori, studenți precum și cu reprezentanții media locali.

Abilități privind ocuparea postului

MANAGERUL ADJUNCT MARKETING & PR EXECUTIVE trebuie să cunoască și să utilizeze metode de promovare și marketing în toate mediile, de la cele tradiționale (publicațiile studenților, afișe sau postere) până la cele din mediul virtual (rețele de socializare, site-uri dedicate tinerilor). Trebuie să fie un bun comunicator, atât pentru membrii echipei cât și către partenerii din exterior, sponsori, organizații de studenți, în vederea înțelegerii de către aceștia a rolului și identității STUDENTV. Trebuie să fie persuasiv și flexibil în gândire, pentru a se adapta diverșilor interlocutori sau diverselor situații, în vederea promovării programelor STUDENTV.

Relații ierarhice

MANAGERUL ADJUNCT MARKETING & PR EXECUTIVE este direct subordonat Managerului.

Relații de colaborare

MANAGERUL ADJUNCT MARKETING & PR EXECUTIVE are relații de colaborare, în general cu toate persoanele și departamentele din stația locală a STUDENTV.

Sarcini

Propune o strategie de marketing și promovare locală, atât în ceea ce privește identitatea stației locale a STUDENTV cât și pentru programele difuzate. Comunică tuturor membrilor echipei metodele și tacticile de marketing pe care le va utiliza. Comunică permanent cu partenerii. Colaborează cu echipa stației locale a STUDENTV în vederea stabilirii, dezvoltării și promovării unei imagini bune a STUDENTV la nivel local.

Obligații privind securitatea și sănătatea

Fiecare student care își desfășoară activitatea la stațiile locale STUDENTV trebuie să își desfășoare activitatea astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională, atât propria persoana, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului activităților derulate la stațiile locale STUDENTV.

Programul de lucru

Fiind o activitate part-time, la nivelul studentului, aceasta NU trebuie să se suprapună studiului sau activităților universitare obligatorii. Neimplicarea în această activitate prin activitățile solicitate îi poate exclude sau descalifica pe cei care beneficiază de "Bursele G.C.R.S.".