FIȘA POSTULUI

Obiectivul postului

MANAGERUL ADJUNCT DE STAȚIE LOCALĂ UNIVERSITARĂ trebuie să cunoască și să susțină strategia editorială a postului, în vederea comunicării către restul echipei a deciziilor luate de Manager. MANAGERUL ADJUNCT DE STAȚIE LOCALĂ UNIVERSITARĂ urmărește planificarea activităților în cadrul stației locale a STUDENTV, în vederea asigurării dezvoltării acesteia. Urmărește activitatea, indicatorii, obiectivele și rezultatele obținute, în vederea comunicării către Manager.

Abilități privind ocuparea postului

MANAGERUL ADJUNCT DE STAȚIE LOCALĂ UNIVERSITARĂ trebuie să aibă aptitudini de comunicare, scris și verbal, foarte bune și capabilitatea de a folosi mai multe instrumente de comunicare media. Trebuie să înțeleagă cerințele și responsabilitățile tuturor pozițiilor din organigrama Stației locale a STUDENTV, în vederea comunicării către Manager a stadiului activității fiecărei structuri în parte sau a problemelor apărute. Trebuie să aibă un bun simț organizatoric și să fie capabil să lucreze în condiții de stres.

Relații ierarhice

MANAGERUL ADJUNCT DE STAȚIE LOCALĂ UNIVERSITARĂ este direct subordonat Managerului.

Relații de colaborare

MANAGERUL ADJUNCT DE STAȚIE LOCALĂ UNIVERSITARĂ are relații de colaborare, în general cu toate persoanele și departamentele din stația locală STUDENTV, în special cu persoanele angrenate în procesul de producție.

Sarcini

Organizează programarea și administrarea studioului și a camerelor pentru filmări, comunică programările echipamentelor de filmare și a celor de editare - procesare și se asigură că sunt respectate orele de filmare, asigură o bună comunicare internă privind deciziile luate de Manager și reprezintă legătura dintre echipe, reorganizează echipele de producție în vederea acoperirii unor absențe de personal.

Obligații privind securitatea și sănătatea

Fiecare student care își desfășoară activitatea la stațiile locale STUDENTV trebuie să își desfășoare activitatea astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională, atât propria persoana, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului activităților derulate la stațiile locale STUDENTV.

Programul de lucru

Fiind o activitate part-time, la nivelul studentului, aceasta NU trebuie să se suprapună studiului sau activităților universitare obligatorii. Neimplicarea în această activitate prin activitățile solicitate îi poate exclude sau descalifica pe cei care beneficiază de "Bursele G.C.R.S.".