FIȘA POSTULUI

Obiectivul postului

DIRECTORUL MONTAJ este responsabil pentru realizarea materialelor finite în stația locală universitară a STUDENTV în vederea difuzării.

Abilități privind ocuparea postului

DIRECTORUL MONTAJ trebuie să aibă cunoștințe tehnice, privind sistemul de montaj în care operează, respectiv software-ul de operare. Trebuie să aibă un stil de montaj creativ pentru a motiva și impulsiona echipa de editori pe care o coordonează. Trebuie să înțeleagă foarte bine conceptul programului la care lucrează și să fie dornic de a experimenta combinarea și utilizarea a mai multor capacități de lucru ale softului utilizat.

Relații ierarhice

DIRECTORUL MONTAJ este direct subordonat Managerului.

Relații de colaborare

DIRECTORUL MONTAJ are relații de colaborare, în general cu toate persoanele și departamentele din stația locală universitară a STUDENTV, în special cu persoanele angrenate în procesul de producție.

Sarcini

Împreună cu DIRECTORUL ADJUNCT MONTAJ, DIRECTORUL MONTAJ este responsabil pentru elementele vizuale din program, adăugate în procesul de montare. Acesta trebuie să lucreze în strânsă legătură și cooperare cu realizatorii programului și să coordoneze echipa de editori pe care o conduce, în perspectiva celor stabilite cu aceștia.

Obligații privind securitatea și sănătatea

Fiecare student care își desfășoară activitatea la stațiile locale STUDENTV trebuie să își desfășoare activitatea astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională, atât propria persoana, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului activităților derulate la stațiile locale STUDENTV.

Programul de lucru

Fiind o activitate part-time, la nivelul studentului, aceasta NU trebuie să se suprapună studiului sau activităților universitare obligatorii. Neimplicarea în această activitate prin activitățile solicitate îi poate exclude sau descalifica pe cei care beneficiază de "Bursele G.C.R.S.".