FIȘA POSTULUI

Obiectivul postului

Managerul va coordona și planifica activitatea stației locale a STUDENTV, atât din punct de vedere editorial, cât și al resurselor umane. Va stabili strategia editorială, în funcție de cerințe, de specificațiile cerute de STUDENTV - Suedia și de nevoile studenților. Managerul controlează activitatea, indicatorii, obiectivele și rezultatele obținute. Gestionează relația cu universitatea, cu partenerii locali, cu ligile studențești, profesori, studenți și alte organizații. Răspunde de marketingul și promovarea stației locale STUDENTV.

Abilități privind ocuparea postului

Managerul trebuie să comunice și să asculte, în egală măsură, opiniile și ideile colegilor. Managerul trebuie să rămână în permanență concentrat, motivat și să inspire susținere și o bună îndrumare a personalului din subordine.

Relații ierarhice

Este responsabil pentru întreaga activitate a stației locale a STUDENTV pe care o și conduce. Are în subordine directă pe MANAGERUL ADJUNCT - STAȚIE LOCALĂ, MANAGERUL ADJUNCT - MARKETING & PR EXECUTIVE, DIRECTORII DEPARTAMENTELOR și pe DIRECTORUL ARTISTIC.

Sarcini

Managerul răspunde de integritatea echipamentelor existente în cadrul postului, de documentarea proceselor și activităților. Conduce si coordonează activitatea în vederea repartizării studenților în toate pozițiile de producție și de conducere. Supervizează activitatea și evoluția profesională a stuenților și susține includerea ideilor și sugestiilor pertinente ale acestora în activitatea stației locale a STUDENTV. Susține producția și distribuția programelor TV, asigură rezolvarea diverselor probleme apărute în fluxul de producție TV. Asigură mentoratul pentru studentul ce ocupă postul de asistent manager.

Obligații privind securitatea și sănătatea

Fiecare student care își desfășoară activitatea la stațiile locale STUDENTV trebuie să își desfășoare activitatea astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională, atât propria persoana, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului activităților derulate la stațiile locale STUDENTV.

Programul de lucru

Fiind o activitate part-time, la nivelul studentului, aceasta NU trebuie să se suprapună studiului sau activităților universitare obligatorii. Neimplicarea în această activitate prin activitățile solicitate îi poate exclude sau descalifica pe cei care beneficiază de "Bursele G.C.R.S.".