Echipa de conducere la nivel internațional

Global Confederation of Romanian Stidents

Laura Doicu

Președinte G.C.R.S.

Global Confederation of Romanian Stidents

Flavia Rădoi

Secretar General G.C.R.S.

Global Confederation of Romanian Stidents

Andreea Băceanu

Director General G.C.R.S.

Global Confederation of Romanian Stidents

Mihail Nejneru

Vicepresedinte Comunicare Informare si P.R.

Global Confederation of Romanian Stidents

Oana Baitoc

Director General Marketing

Global Confederation of Romanian Stidents

Gréta Füstös

Vicepreşedinte Resurse Umane și Secretariat

Global Confederation of Romanian Stidents

Jasmia Nadir

Vicepreşedinte Resurse Finanţare

Global Confederation of Romanian Stidents

Alin Sterea Grosu

Directorul Departamentului Cenzori

Global Confederation of Romanian Stidents

Valentin-Vladimir Petre

Director General – Departamentul I.T.

Global Confederation of Romanian Stidents

Dzițac Domnica Ioana

Director General Adjunct –  Departament I.T.

Global Confederation of Romanian Stidents

Vâlceanu Gabriela Teodora

Director Adjunct –  Departament I.T.

Global Confederation of Romanian Stidents

Vâlceanu Mihaela Alexandra

Director Adjunct –  Departament I.T.

Echipele de conducere la nivelul țărilor